top of page

Psikolojik Hizmetler

HER ADIMDA REHBERLIK

Ergen Danışmanlığı

Ergenlik dönemi; coşkulu, atılgan, çalkantılı, kabına sığmayan beden gücünün ve uyanan cinsel isteklerin davranışa egemen olduğu dönemdir. Yaşamın en zorlu geçiş dönemi olan ergenlik döneminde anlaşılmak ve iletişim son derece önem taşımaktadır. Kendisi ve hayata bakış açısındaki değişimleri anlamak ergen ve çevresindeki insanlar için zorlayıcı olabilir. Psikoterapi duygu ve düşünceleri anlamlandırma ve problemlerle baş etme konusunda yardımcı olur.

Çift/Aile Danışmanlığı

Çift terapisinde temel amaç çiftlerin kendileri ve birbirleri hakkında daha derin bir anlayış kazanmalarını sağlamak ve ilişkilerinde hedefledikleri değişikliklere yardımcı olmaktır. Terapi çift ile birlikte çocukları da kapsıyorsa, aile terapisi olarak anılır. Aile terapisi, aileyi bir sistem olarak değerlendirir ve bu sistemin içinde yer alan bireyleri de ayrı ayrı bir sistem olarak ele alır.

Yetişkin Danışmanlığı

Kişinin kendini tanıması ve çözümlerine ulaşabilmede gerekli psikolojik zemin oluşturmaya çalışıldığı bir ortaklıktır. Günlük yaşam zorlukları, korkular, psikiyatrik rahatsızlıklar, depresyon, sosyal fobi, yeme bozuklukları, ölüm, ayrılık, boşanma, travma gibi problemlere çözüm aranır.

Psikolojik Testler

D2 dikkat
Wısc-r zeka testi
Stanford binet zeka testi
Frostig görsel algılama testi
Minnesota çok yönlü kişilik envanteri (MMPI)
SCID-11
SCL-90
BECK ANKSİYETE/DEPRESYON TESTİ
GOLOMBOK-RUST CİNSEL DOYUM ÖLÇEĞİ

Bağımlılık Danışmanlığı

Bağımlılık, Madde kullanımına nedeniyle ortaya çıkan belirgin sorunlara rağmen kişinin madde kullanımına devam etmesi, ve bununla ilgili zihinsel, davranışsal ve psikolojik belirtiler göstermesidir. Bağımlılık bir beyin hastalığıdır. Kullanımdan sonra insan beyninde ciddi etkiler ortaya çıkar ve artık kişi istese de tıbbi ve psikolojik destek almadan kullanımı bırakamaz.

Her hastalık gibi, bağımlılık hastalığı da da uzman desteğiyle, yani psikolojik destekle ve gerekirse ilaç tedavisi ile sonlandırabilir. Diğer yandan, bağımlılık tedavisinde kişinin aile ve diğer sosyal çevresinden destek alması da en az uzman desteği kadar önemlidir. Bağımlılık tedavisi uzun ve zorlu bir süreçtir, ancak kişilerin tedaviye istekli olması ve yakın çevrelerinden destek almaları bu süreçte başarılı olmayı kolaylaştırır.


Bağımlılık, tüm dünyada gittikçe önem kazanan toplumsal bir sorun olarak dikkat çekmektedir. Ülkemizde madde kullanım yaygınlığı giderek artarken; kullanıma başlama yaşı da her geçen yıl düşmektedir. Kullanımdaki artışa ölüm oranlarının sayısındaki artışlar da eşlik etmektedir. Yaygınlaşan bağımlılık sorunlarına müdahale için önleme, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine olan ihtiyaç da artmaktadır. Önleme çalışmaları bağımlılıkla mücadelede önemli bir yer tutmaktadır.

Endüstriyel Psikolojiİ Desteği

Endüstriyel Psikologlar, iş yerlerinde ortaya çıkan sorunları tespit etmek ve çözüm yolları bulmakla ilgilenir. Bu nedenle de çalışanlar ile iyi bir iletişim kurması beklenir. Endüstriyel Psikologların diğer görev ve sorumlulukları ise şöyle sıralanır;

  • İnsan davranışları ve çalışma ortamını incelemek,

  • Çalışanlara uygun iş ortamı yaratılması için araştırma ve geliştirme yapmak,

  • Çalışan davranışlarının sebep ve sonuçlarını incelemek,

  • Etkin çalışma için gerekli olan kurumsal çalışmaları yapmak,

  • Çalışanların, sağlıklı ve uzun soluklu bir süreç yaşamasını sağlamak,

  • İşe uygun çalışan bulunması için gerekli kriterleri belirlemek,

  • Çalışanların iyi iletişim ve ilişki kurmasına yardımcı olmak,

  • Araştırmalar konusunda diğer psikoloji alanlarından da yaralanmak.

Cinsel Terapi

Bireyin Cinsellik Alanında Duygusal ve Davranışsal Sorunlarının Çözümünü, Cinsel ve Ruh Sağlıklarının Geliştirilmesi ve Korunmasını Amaçlar.

bottom of page